Jedes messen der Menschen ist komparitiv

Genootschapsprijs: €10

Dat Paul Van Ostaijen correspondeerde met de Duits Amerikaanse schilder Lyonel Feininger is al enkele jaren bekend. Toch werden deze brieven tot dusver weinig gebruikt of geciteerd omdat de briefwisseling tot voor kort zeer onvolledig was. Alleen Feiningers kant van de correspondentie was overgeleverd en hoewel uit de tien bekende epistels aan Van Ostaijen een grote artistieke affiniteit tussen de twee kunstenaars sprak, bleef het vermoeden dat de belangrijkste brieven ontbraken altijd bestaan.

In 2012 werden vijf tot dusver onbekende brieven van de hand van Paul Van Ostaijen gevonden in het Lyonel Feiningerarchief van Harvard University. Deze brieven maken de correspondentie niet compleet, maar vullen wel belangrijke gaten in het verhaal over deze moeizame kunstenaarsvriendschap. Ze bevatten sommige van de meest uitgebreide besprekingen van Van Ostaijens kunstopvattingen. Bovendien bieden ze meer inzicht in Van Ostaijens alsmaar falende pogingen om in Berlijn voet aan de grond te krijgen als kunsthandelaar, -curator en –criticus. Tenslotte bevatten ze een uitgebreide samenvatting van de verloren gegane correspondentie tussen Paul van Ostaijen en Theo van Doesburg.

Deze aangevulde deelcorrespondentie is daarmee een van de interessantste uit Van Ostaijens brievencorpus.

Dit is deel 5 in de reeks Publicaties van het Paul van Ostaijen Genootschap.

Bezorgd door Matthijs de Ridder en An Blommaert.

Paul van Ostaijengenootschap, 2013. 48 p.

Bestel