Paul van Ostaijen bezet ’t stadhuis II, 8 oktober 2015

Tom Van Bauwel En Ben Sluijs: Gebruiksaanwijzing Der Lyriek

Tom Van Bauwel en Ben Sluijs, acteur en muzikant, sloegen de handen ineen om een voorstelling te maken met werk van Paul van Ostaijen. Omdat de taal van Van Ostaijen zich niet alleen leent om gelezen te worden maar, vooral, om gezien én gehoord te worden. In een heel eenvoudige setting drijft de voorstelling op improvisatie en spelplezier van deze twee rasperformers. Zij kiezen markante teksten uit het oeuvre van Zot Polleken en geven zo een overzicht van Van Ostaijens werk, van het ambitieuze begin, tot het sublieme einde.
Acteur Tom Van Bauwel geeft zich gretig over aan Van Ostaijens teksten en gedichten. Hij roept en tiert, fluistert een ballade, declameert vol overgave en zelfspot zijn ‘zelfbiografie’, schreeuwt in een bonkend ritme de bevelen van een Duits officier uit ‘Bedreigde stad’, doet de zaal verstillen in een fragment uit De feesten van angst en pijn of voert jubelend woordbuitelingen uit onder het ‘elektries licht’ in ‘Music-hall’.
De saxofoon van Ben Sluijs kronkelt zich ertussen, zingt, schreeuwt, houdt zich gedeisd, speelt een stukje solo, volgt het stampende ritme van een bulderende Van Bauwel, swingt mee in het circusorkest, er wordt geïmproviseerd!
Praktisch: woensdag 28.10.15 | 20:30 > 21:30
Stadhuis Antwerpen, Grote Markt 1, 1000 Antwerpen
Prijs: 5 EUR

(zelf)portret
Als tweede uitgave bij deze serie muzikale voorstellingen, presenteert het Paul van Ostaijengenootschap een hoogwaardige reproductie van een tot nu toe onbekend gebleven zelfportret van Paul van Ostaijen. Op de avond zelf zal het origineel eenmalig worden tentoongesteld.

Reserveren:
Gezien het aantal plaatsen beperkt is, vragen wij alle bezoekers om vooraf in te schrijven via onderstaande links per event.
U gaat het Stadhuis langs de hoofdingang binnen, waar u verder de weg zal worden gewezen; de deuren openen om 19:30u.
Betaling van het entreegeld gebeurt aan de inkom na vermelding van uw naam.

Comments are closed.